BİTKİSEL YEM MADDELERİ


Yağı çıkarılmış yağlı tohum artığından oluşan organik ürüne küspe adı verilir ve bu ürün yem hammaddesi olarak kullanılır. Küspe büyükbaş hayvanlar, yüksek protein içerikli soya küspesi ise kanatlı ve küçükbaş hayvanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Ayçiçeği küspesinin üretim yöntemleri küspedeki besin maddelerinin miktarı ve kalitesi üzerinde önemli etkiler yapmaktadır.Ayçiçek küspesinin yem değerini etkileyen en büyük faktör içerdiği kabuklardır. Bilindiği gibi tohumda kabuk oranı önemli yer tutmaktadır. Tohumdan yağ çıkarılırken kabuk ya tamamen soyulmakta ve ayrılmakta, ya kısmen ayrılmakta veya tamamen kabuklu işlenmektedir.Kabuğun sindirilme derecesi ve yem değeri çok düşük olduğundan, elde edilen küspelerin değeri de içerdiği kabuk oranı ile orantılı olarak değişiklik göstermektedir Kepek, tahıl tanelerinin en dış kısmını oluşturan kabuğa verilen addır. Öğütülen tahıllar elekten geçirildiğinde elek üzerinde kalan pul şeklindeki kabuk deridir.

Bu deri selüloz oranı yüksek bir yapıdır ve insan vücudu tarafından hazmedilemez. Ancak geviş getiren hayvanların pek çoğunda bu maddeyi hazmedecek enzimler mevcuttur. Öğütme işleminin bir yan ürünü olan kepek bu sebepten eskiden beri hayvan yemi olarak kullanılmakta idi. Günümüzde ise insan vücudunun besleyici olmayan ve hazmedilemeyen bazı maddelere (lif) de ihtiyaç duyduğu düşünülmektedir.